Otse põhisisu juurde

Postitused

3.a klass õppekäigul Rakett 69 stuudios

3. a klass käis 25. mail 2023 õppekäigul Rakett 69 stuudios.  Kuulati juhendajat, jaguneti meeskondadeks, saime elekstriskeemid ja iga meeskond pani kokku seitse vooluringi. Seejärel vaadati kokkuvõtlikku videot õpitu kohta ja vastati küsimustele.  Järgmiseks meisterdas iga meeskond kaks harjarobotit, need kaunistati, pandi neile nimi ja tehti nendega võidusõitu.  Oli igati hariv ja meelelahutuslik käik! Jäime väga rahule.
Hiljutised postitused

1.a ja 1. c klass Paunküla matkaradadel meeli avastamas

  1.a ja 1. c klassid veetsid mõnusad õppepäevad Paunküla matkaradadel KIK õppeprogrammi "Avastades meeli" raames. Õppepäeva eesmärgiks oli avadada loodust ja tunnetada ümbritsevat kasutades erinevaid meeleelundeid. Maitsmismeele abil said lapsed teada, kuidas maitseb jänesekapsas. Nägemismeele toel õppisid nad jänesekapsast eristama sinilille lehest. Kompimismeel aitas eristada osja kuuse oksast. Kuulmismeele abil püüdsid lapsed loendada erinevaid linde. Haistmismeelega jäeti meelde sookailu lõhn. Omi erinevaid meeleelundeid teadlikumalt kasutades õppisid lapsed looduses toimuvat märkama hoopis teiste nurkade alt.

1.b klass KIK õppekäigul "Avastades meeli"

Õppekäik metsas on suurepärane võimalus tutvustada õpilastele loodust ning õpetada neid selle austamist ja hoidmist. Matka planeerimisel tuleks arvestada ka õpilaste vanuse ja vajadustega ning valida sobiv marsruut. Selle kõigega oli arvestatud, kui osalesime ühel päikselisel maikuu päeval, programmis „Avastades meeli“. Õpilased avastasid loodust mitte ainult läbi silmade vaid kasutades ka kõiki oma teisi meeli – haistmist, kuulmist, kompimist ja maitsmist. Näiteks otsiti söödavaid ja mürgiseid taimi. Vesteldi puude tähtsusest ja inimmõjust loodusele ning katsuti erinevaid pindasid. Suurt elevust tekitas turba katsumine ja nuusutamine. Samuti kuulati vaikust ning teisi loodushääli. Õppekäik aitas õpilastel arendada oma meeli ning saada paremat arusaama loodusest ja selle tähtsusest. Avastamisrõõm oli nii suur, et meil oli tükk tegu jälle tagasiteele asumisega.

Eriklassid KIK programmis "Helid ja hääled õpetavad"

 16.mail oli väikesel grupil toimetuleku ja lihtsustatud õppe klasside õpilastest suurepärane võimalus saada osa programmist "HELID JA HÄÄLED ÕPETAVAD." Programmi käigus tuletasime meelde, mis on meeleelundid ja millist teavet saab nii loom kui inimene loodusest haistmis-, nägemis- ja kuulmismeele abil. Kuulasime mitmesuguseid loodushelisid, tunnetasime lõhnu looduses. Kinnisilmi saime kogeda loodust läbi kompimismeele, mõistata, millise esemega loodusest on tegemist. Kuigi ilm oli vihmane saime meie oma programmi täiel rinnal nautida. Sooja andis lõke ning metsast ise korjatud vaarikavartest tee.

2. klassid õppekäigul Tallinna Loomaaias

Õppekäigul " Loomad erinevates elukeskkondades " jälgiti mitmesuguste loomade välimust ja käitumist ning seostati seda nende elukeskkonnaga. Liiguti savannis ja troopikas, vaadeldi elevanti, lumeleopardi, krokodilli jt loomi. Põneva mängu käigus panid õpilased kokku oma loomaaia ning proovisid kätt selle igapäevatöö organiseerimisel. Aeg möödus liiga kiiresti, tegevust ja uudistamist oleks jagunud pikemalt.

Eriklassid KIK õppekäigul "Lindudega tuttavaks"

Eriklassid käisid Lahemaa looduskooliga Ubari maastikukaitsealal linde kuulamas ja vaatlemas. Väljasõit oli lastele väga jõukohane kohtasime palju linde ning kuulsime nende laulu. Lapsed said kaevust vett pumbata mis oli enamuste jaoks esmane. Ekskursiooni lõpus tegime kõik ühise pikniku rannas.

3.b klass Rakett69 Teadusstuudios programmiga „Elekter ja elektrivool“

 3.b külastas 7.veebruaril 2022 aastal KIK õppekäikude raames Rakett69 Teadusstuudio programmi „Elekter ja elektrivool“. Antud teema oli väga huvitav ja põnev eelkõige seetõttu, et loodusõpetuse tundides olime eelnevalt sama teemat käsitlenud. Rakett69 programmi raames pakutud ülesannete lahendamisel said lapsed oma teadmised proovile panna, arendada meeskonnatööd ning probleemilahendusoskust. Programmi käigus kinnistasid lapsed teadmisi vooluringist, vooluallikatest, elektrit juhtivatest/mittejuhtivatest materjalidest, lüliti rollist vooluringis. Lisaks loodi lastele tingimused oma ideede elluviimiseks ja koheseks katsetamiseks ning selle kaudu erinevate nähtuste toimimise mõistmiseks. Lisapõnevust pakkus pisike meeskondade vaheline võistlusmoment. Kokku lahendasid lapsed kaks ülesannet: 1. ülesanne Snap Circuits: elektripuslet kokku pannes saime selgeks, mis tähendab vooluring, millist rolli omab vooluallikas, millised on võimalikud erinevad tarvitid. 2. ülesanne Harjarobot: õpilased